Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy ogłasza informację o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogłasza informację o zbędnych składnikach majątku ruchomego.

 
NIE dla wypalania! TAK dla środowiska!

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

 

Więcej…
 
Termomodernizacja 2015

W 2015 roku wykonywana jest termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy finansowana w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej…
 

 
 
Statystyka zdarzeń

Podczas służby 02.05.2016 roku zanotowaliśmy

interwencji ogółem - 5

w tym:

pożary - 5

miejscowe zagrożenia - 0

alarmy fałszywe - 0

 

Od początku 2016 roku zanotowaliśmy

interwencji ogółem - 1152

w tym:

pożary - 498

miejscowe zagrożenia - 534

alarmy fałszywe - 120

 
SITP

www.sitp.com.pl

Odział Kujawsko-Pomorski