Służby BHP - opis

Zadania Służby BHP

Stanowiskiem pracy kieruje - 

e-mail: bhp@kmpspbydgoszcz.pl

tel. 52-58-48-854, kom.

Interesantów przyjmuje w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. 101

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP należy w szczególności:

Czytaj więcej...