Służby BHP i Spraw Obronnych - opis

Zadania Służby BHP i Spraw Obronnych

Stanowiskiem pracy kieruje -  główny specjalista ds. bhp inż. Andrzej Kin

e-mail: bhp@kmpspbydgoszcz.pl

tel. 52-58-48-854, kom.

Interesantów przyjmuje w xxxxxxx  w godz. xxxxxxxxxxx w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. 101

 

 

Do zadań stanowiska pracy służby bhp oraz do spraw obronnych należy w szczególności:

Czytaj więcej...