Bydgoski Strażak w Polskiej Stacji Antarktycznej

Sekcyjny Adam Kostka jest funkcjonariuszem Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy zatrudniony jako ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy.W listopadzie 2017 roku udał się w ramach bezpłatnego urlopu na roczną wyprawę naukową, nad którą opiekę logistyczną i merytoryczną sprawuje Zakład Biologii Antarktyki Instytutu Biochemi i Biofizyki PAN.

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego, powszechnie nazywana “Arctowski” znajduje się na półkuli południowej w archipelagu Szetlandów Południowych, na wyspie Króla Jerzego, zaliczanej wraz z całym archipelagiem do klimatycznej strefy morskiej Antarktyki. Miejsce to jest oddalone od Polski o ponad 14 tys. km. Zakład Biologii Antarktyki koordynował przez wiele lat na półkuli południowej część Polskiego Narodowego Programu Polarnego wyznaczonego przez Komitet Badań Polarnych PAN. Uczestniczył w wielu programach IV Międzynarodowego Roku Polarnego (IV IPY). Na stacji prowadzone są badania w dziedzinie oceanografii, geologii, geomorfologii, glacjologii, meteorologii, sejsmologii i przede wszystkim biologii i ekologii oraz nieprzerwanie prowadzone są obserwacje monitoringowe: ekologiczne, glacjologiczne i meteorologiczne.

Do najważniejszych zadań naszego Kolegi na stacji należy: 

Nadzór, konserwacja oraz remonty urządzeń łączności. Z racji ogromnej ilości awarii, większość czasu na stacji spędził wykonując prace warsztatowe: spawanie, toczenie, naprawa pojazdów itp.

- Zabezpieczenie sprawnej łączności UKF dla jednostek pływających i grup terenowych.

- Bieżące naprawy w zakresie elektryki i elektroniki. Poza standardowymi naprawami, najbardziej emocjonującym zadaniem była naprawa anteny używanej jako łącze internetowe czy montaż anteny do łączności UKF w bazie terenowej oddalonej 25 km od stacji.

- Opieka i konserwacja aparatury do pomiaru elektryczności atmosfery. Polska prowadzi takie pomiary w trzech miejscach na kuli ziemskiej: stacja Arctowskiego, Hornsund - polska stacja polarna, oraz w okolicach Otwocka gdzie Adam przeszedł szkolenie w  tym zakresie.

- Wsparcie terenowe dla grup monitoringowych - monitoring glacjologiczny, szczegółowa charakterystyka hydrologiczna polodowcowego jeziorka, monitoring geochemiczny -  pomoc w monitoringach, pobieranie próbek wody z powierzchni oraz głębokości w zatoce Ezcurra oraz zatoce Admiralicji, pomoc w liczeniu ssaków płetwonogich, sprawdzanie ilości jaj               w wybranych gniazdach pingwinów, zbieranie danych na temat migracji oraz liczebności ptaków, liczenie oraz obserwacja wielorybów w zatoce.

- Ogólne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Kontrola urządzeń gaśniczych oraz systemu alarmowania, przygotowanie założeń oraz instrukcji postępowania kryzysowego, przeprowadzenie szkoleń oraz zaznajomienie pozostałych członków wyprawy antarktycznej z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz obsługą pomp i armatury wodnej stacji, przeprowadzenie ćwiczeń „na mokro”.

- Współpraca z medykiem stacyjnym, wybór miejsca lądowania śmigłowców ratowniczych oraz ich przyjmowanie.

ant2

ant18