Spotkanie w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

2

  W dniu 27 listopada 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie skierowane do zarządców obiektów mieszkalnych z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz przedstawicieli służb i instytucji. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, które oficjalnie rozpoczął st. bryg. Jacek Podwolski- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy, witając wszystkich gości.

Podczas spotkania wygłoszono dwie prelekcje. Pierwsza, prowadzona przez kpt. Karola Smarza – starszego specjalistę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP Bydgoszcz, odnosiła się do wspomnianej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” oraz do zagrożeń pożarowych w budynkach mieszkalnych i sposobach reagowania w sytuacji pożaru. Druga, którą wygłosił mł. bryg. Piotr Daniel- Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP Bydgoszcz, poruszyła aspekty prawne odnoszące się do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które dotyczą budynków mieszkalnych. Po prelekcji przeprowadzono dyskusję na temat aspektów bezpieczeństwa oraz poruszono zagadnienia nurtujące właścicieli i zarządców obiektów.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za udział i merytoryczną dyskusję. Wierzymy, że przekazana wiedza przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.

 1

4

5