Wręczenie nagród i wyróżnień dla członków specjalistycznych grup ratowniczych

20200103 082349

   W dniu 3 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla członków Specjalistycznych Grup Ratowniczych. Wręczenia dokonali: st. bryg. Janisław Buller- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, bryg. Jarosław Jakub Koprowski- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy, st. kpt. Benedykt Lewicki- Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP Bydgoszcz.

   Za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznych grupach ratowniczych oraz prezentowanie wysokiego poziomu dyscypliny służbowej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak wyróżnił nagroda pieniężną:

mł. bryg. Tomasza CZAJKĘ – Dowódcę Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „BYDGOSZCZ”
st. kpt. Piotra CHOLERZYŃSKIEGO - Dowódcę Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i  Ekologicznego „BYDGOSZCZ”
mł. asp. Michała ŁĄCKIEGO- członka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „BYDGOSZCZ”
mł. ogn. Mariusza PAŚKO - członka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „BYDGOSZCZ”
st. sekc. Michała PEŁCZYŃSKIEGO - członka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „BYDGOSZCZ”

   W uznaniu dużego zaangażowania oraz wzorowego wykonywania obowiązków służbowych Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak nagrodą pieniężną wyróżnił:

bryg. Rafała MARASZA- Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP Bydgoszcz
asp. sztab. Jacka ZAKÓRZEWSKIEGO- Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP Bydgoszcz 

   Za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną na rzecz Państwowej Straży Pożarnej, profesjonalizm, kompetencje zawodowe i wzorową postawę Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej udzielił pochwały:

mł. kpt. Krystianowi FRELKE- dowódcy zastępu JRG3 KM PSP Bydgoszcz
mł. ogn. Michałowi WIŚNIOWSKIEMU- specjaliście ratownikowi JRG3 KM PSP Bydgoszcz

Wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zaangażowania i rozwoju na ścieżce zawodowej.

20200103 081734

20200103 081826

20200103 082236

20200103 082315